Välkommen till

  Frälst nu  

sidan om kristen tro


STARTOM...INNEHÅLL
Befriad fågel

Alla människor är försonade

hände mot korset

... men alla har inte bejakat Hans erbjudande.

Bibeln uttrycker det så här, genom Paulus brev till Korinterna:

Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: Låt försona er med Gud!

2 Kor 5:18-20

Starka ord, som egentligen inte behöver någon förklaring. Den koncentrerar evangelierna - Matteus, Markus, Lukas och Johannes - i några få ord. Jesus har dött och uppstått.

Att Jesus Kristus har dött, innebär att Han tagit vårt straff och försonat oss med Gud, dvs Han har tagit alla våra skulders straff. Att Han uppstått är beviset för att det straffet var tillräckligt för att besegra döden.

När Paulus så rakt och enkelt ber - på Kristi uppdrag: Försona er med Gud! Är det en stark hälsning från Honom som dött och uppstått:

Allt är färdigt för er. Ert straff är betalt, er skuld är struken! Vänd er nu till Gud, och acceptera den nåd som är utsträckt mot er. Fatta Guds hand och låt Hans hand fatta er. Det som skiljer er från Fadern är ert bejakande på erbjudandet.